Vlada HNK: Borcima i članovima njihovih porodica zagarantiran prioritet pri zapošljavanju

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) usvojila je Uredbu o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje boraca i članova njihovih porodica u HNK-u.

Uredbom je propisana procedura primjene Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica pri zapošljavanju na način da prioritet imaju članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih boraca, ratni vojni invalidi, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja, demobilisani borci, kao i djeca i supružnici boraca svih nabrojanih kategorija, saopćeno je iz Vlade HNK.

Primjena Uredbe odnosi se na sve prijeme u radni odnos u kantonalne organe uprave, kantonalne upravne organizacije, jedinice lokalne samouprave, kao i u sve pravne subjekte čiji je osnivač Kanton, jedinica lokalne samouprave, odnosno koje se finansiraju iz njihovih budžeta sa udjelom od najmanje 25 %. Korisnici prava po ovoj uredbi moraju imati prijavljeno prebivalište u HNK-a najmanje pet godina prije objave konkursa na koji se prijavljuju.

” U Programskim smjernicama Vlade jasno smo naznačili da je naša trajna obaveza briga o učesnicima Domovinskog rata i članovima njihovih porodica, kao i dostojanstvo pojedinaca kroz trajno ostvarivanje njihovih stečenih prava kao žrtava ili zaslužnih pojedinaca. Obavezali smo se da unaprijedimo opseg sveobuhvatne brige za borce i članove njihovih porodica kroz programe koje provodi resorno ministarstvo. Uredba koja je danas dobila neupitnu podršku svih članova Vlade na tragu je proširenja i preciznije primjene prava boraca i članova njihovih porodica, ali i na tragu onog što smo postavili kao jedan od prioriteta u našem radu”, komentirala je premijerka Marija Buhač.

Vlada je danas donijela Rješenje o privremenomu imenovanju Andreja Čovića na mjesto direktora Zavoda zdravstvenoga osiguranja HNK-a do okončanja postupka izbora i imenovanja direktora, a najduže na razdoblje do tri mjeseca.

Ujedno, data je saglasnost na Odluku o privremenomu finansiranju ZZO-a za 2024. godinu za razdoblje od 1. januara do 31. marta2024. godine u ukupnomu iznosu od 38.177.000 KM.

Također, usvojen je i Zaključak u vezi sa Informacijom Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite o provođenju Kantonalnog programa ranog otkrivanja raka dojke za 2023. godinu. Pet zdravstvenih ustanova izrazilo je pripravnost za učešćem u provedbi toga programa: Sveučilišna klinička bolnica (SKB) Mostar, te domovi zdravlja Čitluk, Čapljina, Konjic i Rama, i u njima su obavljani preventivni mamografski pregledi tokom protekle godine, navodi se u saopćenju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *