Doktorirao muftija mostarski Salem-ef. Dedović

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu danas je muftija mostarski Salem-ef. Dedović odbranio doktorski rad o temi “Šerijatskopravne teme u djelu Mustafe Sidkija Sarajlića”.

Odbrani doktorskog rada muftije Dedovića prisustvovao je reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović, zamjenik reisul-uleme Enes-ef. Ljevaković, muftije, brojni ugledni alimi i gosti, objavio je Preporod.info.

Komisiju pred kojom je doktorska disertacija branjena činili su prof. dr. Mustafa Hasani, mentor, i članovi doc. dr. Senad Ćeman i prof. dr. Nedim Begović.

Doktorska disertacija “Šerijatskopravne teme u djelu Mustafe Sidkija Sarajlića”, iz područja Historije šerijatskog prava, rezultat je interesovanja muftije Dedovića za rukopisna djela istaknutih bošnjačkih alima s područja Mostara i Hercegovine, a koja je potrebno kritički naučno valorizirati u aktuelnom vremenu, s ciljem njihove objektivne recepcije i sagledavanja doprinosa tih učenjaka različitim islamskim naukama, u ovome slučaju konkretno nauci šerijatskog prava.

Odabranom temom osvijetljen je životopis i naučno djelo alima iz plejade učenih mostarskih muftija, Mustafe Sidkija Sarajlića, koji se školovao u rodnom Stocu, potom u Mostaru, Sarajevu i Istanbulu, prezentirajući njegov konkretan doprinos nauci šerijatskog prava, s nadom da će ovaj rad biti poticaj budućim istraživačima da obrade i stručno valoriziraju brojne neobrađene radove i djela mostarskih i hercegovačih alima – kako iz područja šerijatskog prava tako i iz drugih islamskih disciplina.

Dodao je da “Sarajlićevo djelo ima značaj s te strane što je, koliko je nama poznato, jedino djelo, jedini traktat, koji se bavi tematikom tih reformi”.

– Ovaj traktat govori i da je bosanskohercegovačka ulema bila uključena u društvene tokove, da je pratila procese, davala svoj osvrt, brinula o državi, o narodu, tražila izlaz, savjetovala, poticala. Sarajlićev rad je na tragu našeg velikog autora Hasana Kafije Pruščaka. Drago mi je da smo uspjeli, koliko toliko, osvijetliti djelo našeg učenjaka koji je dao veliki doprinos, i nadam se da će ovo biti poticaj mlađim istraživačima da afirmiraju i druge autore, čija djela nisu dobila stručnu znanstvenu valorizaciju – izjavio je muftija nakon odbrane.

Muftija Salem-ef. Dedović rođen je 1976. godine u Nevesinju. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a potom Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *