Federalna vlada naredila da joj se dostave podaci o primanjima svih članova uprava i komisija

Vlada Federacije BiH na prijedlog Kolegija Vlade danas je donijela zaključak kojim je zatražena dostava podataka o neto plaćama članova uprava, te naknadama članova upravnih i nadzornih odbora, kao i rada u radnim tijelima i komisijama.

Vlada je zaključkom zadužila sva privredna društva sa učešćem državnog kapitala u kojima federalna ministarstva vrše ovlaštenja organa Federacije BiH, federalne ustanove i druge federalne institucije, zavode i agencije čiji je osnivač Federacija BiH, da u roku od tri dana Federalnoj vladi dostave podatke o neto plaćama članova uprava (direktora i izvršnih direktora), o naknadama članova upravnih i nadzornih odbora za 2022. i 2023. godinu.

Zatraženo je da se dostave i akti na osnovu kojih je utvrđena visina istih.

Također, rukovodioci navedenih institucija zaduženi su da u roku od sedam dana Vladi FBiH dostave pregled svih radnih tijela i komisija, koje su imenovali rukovodioci, odnosno organi upravljanja i nadzora, sa pregledom isplaćenih naknada po osnovu rada u istim za 2022. i 2023. godinu.

Zaduženi su i da dostave akte na osnovu kojih je utvrđena visina ovih naknada.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, saopćeno je iz Vlade FBiH.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *