Grad Mostar dobio pametnu klupu koja će služiti kao alat komunikacije između građana i lokalne samouprave

U okviru trogodišnjeg projekta LINK za saradnju/suradnju, financiranog sredstvima Europske unije, a čiji je korisnik i Grad Mostar, nabavljeno je i instalirano 12 pametnih klupa, na području 12 lokalnih samouprava Bosne i Hercegovine.

U dogovoru s Gradom Mostarom, 26. 10. 2023. godine, na lokaciji Šetališta u Mostaru instalirana je pametna klupa, koja pored svojih tehničkih funkcionalnosti, sadržava i integrirani softwar-e koji će služiti kao alat komunikacije između građana i lokalne samouprave.

Službena primopredaja klupe, uz potpisivanje ugovora o donaciji, te predaje prateće dokumentacije i ključeva izvršena je u Gradskoj vijećnici.

U ime Grada Mostara ugovor o donaciji potpisala je glavna savjetnica Grada Mostara Radmila Komadina, te u ime LDA Mostar direktorica Dženana Dedić.

Pametne klupe postavljene su s ciljem formiranja jedinstvene online mreže ili digitalnog HUB-a između lokalnih samouprava, nevladinih organizacija i građana.

E-učestvovanje i digitalna demokratizacija omogućena je putem software-a integriranog u pametne klupe, a građankama i građanima daje mogućnost iskazivanja mišljenja o pitanjima vezanim za njihovu lokalnu zajednicu. Prikupljeni podaci bit će predočeni lokalnim samoupravama u cilju konkretnih akcija participativne demokratije. Ovakav pristup znači bržu i izravniju komunikaciju građana i vlasti, kroz samo par klikova.

Pored ovog vrijednog alata komunikacije, pametne klupe sadržavaju i mogućnost besplatne wifi konekcije, mogućnost punjenja mobilnih uređaja i električnih romobila, kao i parking mjesta za iste električne romobile.

Projekt ‘’Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i OCD-a u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju’’ financira Europska unija. Ukupna vrijednost projekta je 545,897,00 EUR, od čega je Europska unija financirala 89,92%. Koordinator projekta je Agencija lokalne demokratije iz Mostara u suradnji s partnerima, Agencijom lokalne demokratije iz Zavidovića, Agencijom lokalne demokratije iz Prijedora, Centrom za razvoj Hercegovine iz Trebinja, te Europskom asocijacijom za lokalnu demokratiju (ALDA) iz Strasbourga i ALDA Skopje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *