Gradska uprava i područni uredi ne rade sutra

Obavještavamo građane Grada Mostara-korisnike javnih usluga da u skladu s Točkom V Naloga gradonačelnika o zaključivanju aktivnosti protokola za 2023.godinu broj:02-04-20171/23 od 04.12.2023.g.

U petak 29.12.2023. godine, pisarnica/šalter sala, kao i prijemni uredi područnih i mjesnih ureda neće raditi sa strankama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *