Gradsko vijeće Mostara u četvrtak će tek raspravljati o Budžetu za 2024. godinu

Gradsko vijeće Mostar će zasjedati u četvrtak 25. januara sa početkom u 10.00 sati. Na 39.redovnoj sjednici će se naći veliki broj Odluka a kao najvažnija, sigurno, Prijedlog Budžeta za 2024. godinu.

Vijećnici će raspravljati o nacrtu Odluke o subvencioniranju prve stambene nekretnine za mlade porodice na području Grada Mostara (max.iznos 7.500 KM do 75 m2).

Na dnevnom redu će biti i nacrt Odluke o subvencioniranju smještaja djece u privatne predškolske ustanove na području Grada Mostara za pedagošku 23/24.

Raspravljati će i o Odluci o formiranju organizacionog odbora za obilježavanje 20.godišnjice od obnove Starog mosta te odluci o nagrađivanju učenika generacije osnovnih i srednjih škola Grada Mostara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *