Mostarska firma izabrana na tenderu UKC-a Tuzla za nabavku aparata za zračenje oboljelih od karcinoma

Mostarska firma Inel-med izabrana je na javnom pozivu Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Tuzla za nabavku linearnog akceleratora, koji se koristi za zračenje oboljelih o karcinoma, navodi se u odluci, piše Faktor.ba.

Iznos prihvaćene ponude iznosi 8.547.000 KM bez PDV-a, a podrazumijeva sistem za zračenje pacijenata koji pored linearnog akceleratora, čine i CT simulator, sistem za planiranje u radioterapiji i fantom.

Podsjećamo, ovo je drugi tender za nabavku linearnog akceleratora, a raspisan je 23. oktobra, nakon što je prvi postupak pokrenut u martu prošle godine, poništen nakon nekoliko žalbi firme Siemens medicina iz Sarajeva.

Pored Inel-meda, čija je ponuda izabrana, na drugi javni poziv javila se i firma Siemens medicina. U obrazloženju odluke navodi se da je postupajuća komisija utvrdila da je “ponuda ponuđača Inel-Med d.o.o. Mostar prihvatljiva i ispunjava sve uslove navedene u tenderskoj dokumentaciji”. Ponudu ponuđača “Siemens Medicina” d.o.o. Sarajevo je komisija ocijenila kao neprihvatljivu “iz razloga što je naprijed navedeni ponuđač dostavio garanciju za ozbiljnost ponude koja nije u skladu s obrazcem bezuslovne bankovne garancije propisane Pravilnikom o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenih ugovora, odnosno nije u skladu s obrascem koji je prilog i sastavni dio tenderske dokumentacije – Aneks 11 tenderske dokumentacije”.

Dalje se navodi dostavljena garancija za ozbiljnost ponude “Siemens medicine” ne sadrži “propisani rok za plaćanje po garanciji, ne obuhvata osnov za naplatu bankarske garancije za ozbiljnost ponude u slučaju da ponuđač propusti potpisati ugovor u utvrđenom roku, ne dostavi ili dostavi neodgovarajuću garanciju za uredno izvršenje ugovora i dostavi neistinite izjave vezane za kvalifikaciju kandidata/ponuđača”.

Na odluku o izboru ponuđača, koju je po preporuci postupajuće komisije potpisao v. d. direktora UKC-a Tuzla prof. dr. Denijal Tulumović, može se žaliti ugovornom organu, odnosno UKC-u Tuzla, u roku od 10 dana.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *