Suada Halilović (NIP) podnijela inicijativu za spas obrtnika u Federaciji BiH

Danas je Suada Halilović, zastupnica Naroda i Pravde u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine podnijela inicijativu da se primijeni tekuća “Osnovica za obračun doprinosa određenih obveznika“ za 2024. godinu.

Ona u svome obrazloženju navodi da Ministarstvo finansija FBiH tokom decembra 2023. godine bi trebalo utvrditi nove “Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2024. godinu”.

U praksi ove osnovice služe kako bi se utvrdio iznos doprinosa koji obrtnici u FBiH trebaju plaćati u toj godini. Problem sa ovim osnovicama jeste što se one vežu za rast prosječne bruto plate u FBiH, a čiji se prosjek uzima za period januar – septembar prethodne godine kao osnovica.

Upravo zbog ovakve zakonske formulacije, osnovice za obračun su značajno rasle od 2009. godine bez obzira da li je rast doprinosa bio vezan za rast produktivnosti ili unapređenje poslovnih aktivnosti u FBiH. Posebno, ovaj problem je izražen tokom 2022. i 2023. godine zbog značajnog rasta prosječnih bruto plata kao posljedica inflacije u FBiH.

Podaci Porezne uprave FBiH (ispod u tekstu) dokazuju da je osnovica za obračun za „Samostalne djelatnosti obrta i srodne djelatnosti“ u periodu 2009. – 2020., dakle za 12 godina narasla za 187 KM, dok je u periodu od 2020. – 2023., dakle za četiri godine narasla za gotovo identičan iznos – 182 KM.

Očekivanja su da će osnovica za 2024. godinu biti daleko veća zbog velikog rasta prosječnih bruto plata u FBiH.

Podizanjem osnovice za 2024. godinu, doći će do velikog pritiska za obrtnike koji će morati svaki mjesec plaćati značajnije veće poreske obaveze, iako to u bilo kojem slučaju nije vezano za njihovu produktivnost. Treba naglasiti da je 2023. godina i dalje obilježena visokom inflacijom i usporavanjem ekonomske aktivnosti koje će se nastaviti i u narednoj godini.

Kao zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, zatražila je da Vlada FBiH i Ministarstvo finansija FBiH hitno i bez ikakvog odgađanja, zadrže iste “Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2024. godinu”, kao i u tekućoj godini, a sve u skladu sa Pravilnikom o načinu obračuvanja i uplate doprinosa FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08), kako u konačnici ne bi došlo do povećanja iznosa doprinosa za obrtnike u FBiH u 2024. godini.

Također, kao zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, zatražila je od Vlade FBiH i Parlamenta FBiH da utvrde novo zakonodavno rješenje za budući period vezano za obračun doprinosa za obrtnike, gdje će se osnovica vezati za zakonski minimalnu satnicu, čime bi doprinosi za obrtnike prvo bili fiksno precizirani, a drugo znatno bi se smanjili.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *