Suada Halilović (NIP) : Zašto Hrvatska mimo BiH gradi autocestu?

“Mimo dogovora sa Bosnom i Hercegovinom, Hrvatska i zvanično planira izgraditi autoput prema Dubrovniku čime bi u cijelosti završili jadransko-jonski koridor kroz svoju državu, umjesto da trasa ide kroz Bosnu i Hercegovinu”.

“Današnju sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta FBIH sam iskoristila da uputim zastupničko pitanje prema JP Autoceste FBiH.

Kada se može očekivati gradnja prve dionice Jadransko-jonske autoceste od petlje Počitelj do križanja sa magistralnom cestom Stolac – Neum?”.objavila je zastupnica Naroda i Pravde Suada Halilović.

Ona je istakla da je od strateškog značaja da se BiH spoji i na taj koridor i upozorila na nedopustive aktivnosti Hrvatske.

“JP Autoceste Federacije BiH intenzivno rade na završetku dionice od Zvirovića prema Počitelju, gdje je jedan dio dionice već gotov na potezu od Počitelja prema Buni.

Prema projektnoj dokumentaciji, na ovoj dionici je u planu izgradnja i velike petlje gdje kreće odvajanje i početak prve dionice Jadransko – jonske autoceste kroz Bosnu i Hercegovinu, koja bi trebala završiti u Crnoj Gori.

Sa druge strane, mimo dogovora sa Bosnom i Hercegovinom, Hrvatska i zvanično planira izgraditi autoput prema Dubrovniku čime bi u cijelosti završili jadransko-jonski koridor kroz svoju državu, umjesto da trasa ide kroz Bosnu i Hercegovinu.

Ona je istakla da je od strateškog značaja da se BiH spoji i na taj koridor i upozorila na nedopustive aktivnosti Hrvatske.

“JP Autoceste Federacije BiH intenzivno rade na završetku dionice od Zvirovića prema Počitelju, gdje je jedan dio dionice već gotov na potezu od Počitelja prema Buni.

Prema projektnoj dokumentaciji, na ovoj dionici je u planu izgradnja i velike petlje gdje kreće odvajanje i početak prve dionice Jadransko – jonske autoceste kroz Bosnu i Hercegovinu, koja bi trebala završiti u Crnoj Gori.

Sa druge strane, mimo dogovora sa Bosnom i Hercegovinom, Hrvatska i zvanično planira izgraditi autoput prema Dubrovniku čime bi u cijelosti završili jadransko-jonski koridor kroz svoju državu, umjesto da trasa ide kroz Bosnu i Hercegovinu.

Upravo zbog toga, od velikog značaja za Bosnu i Hercegovinu bi bilo da se što prije izgradi prva dionica Jadransko – Jonske autoceste od trenutnog spoja sa autocestom A1, te spoja sa magistralnom cestom Stolac – Neum.

Ovim bi se napravila odlična konekcija Čapljine sa Neumom, kao i drugih gradova iz zapadnog dijela Hercegovine koji bi imali brzu vezu sa morem”, objavila je zastupnica NiP-a u Federalnom parlamentu.

 

-Izvor : politički.ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *