Udruženje Futura: Tražimo ukidanje participacije/markica u HNK

Udruženje Futura oglasilo se saopćenjem u kojem od “hrabrih” zastupnika traže ukidanje plaćanja participacija/markica u zdravstvu za građane Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Odgovor na pitanje zašto navode dase nalazi u podacima iz Izvješća o financijskoj reviziji ZZO HNŽ-a za 2022. godinu.

“Prihodi po osnovu neposrednog učešća osiguranika u vidu uplate premije osiguranja (markice) ostvareni su u iznosu od 2.636.872 KM. Drugim riječima, 20 po 20 i skupili smo 2.636.872 KM. S druge strane, prihodi od participacije iskazani su u iznosu od 10.756 KM, a odnose se na prihode po osnovu učešća osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite (participacija), što iznosi svega 35,8% izvršenja u odnosu na plan. To je situacija kada se participacija plaća izravno u zdravstvenoj ustanovi u momentu kada koristite određenu uslugu, a prethodno ste odlučili da ne želite kupiti godišnju premiju tzv. markicu”, navodi se u saopštenju.

Potom su se osvrnuli na revizorki izvještaj.

“Članom 11. Odluke o premiji – učešća osiguranih osoba Zavoda u troškovima zdravstvene zaštite na teritoriji HNŽ, koju je donijela Vlada Kantona, regulirano je da će se ugovorom između zdravstvene ustanove i Zavoda utvrditi međusobni odnosi u vezi s obračunom i evidencijom sredstava ostvarenih naplatom učešća osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite. Članom 13. navedene Odluke, zdravstvene ustanove su obavezne dostavljati Zavodu izvještaje o naplaćenom iznosu neposrednog učešća osiguranih osoba do 15-tog u mjesecu za protekli mjesec uz dokaz o izvršenom prijenosu sredstava na račun Zavoda, dok je članom 9. stav 4. ugovora zaključenih sa zdravstvenim ustanovama za 2022. godinu regulirano da zdravstvene ustanove prihod od naplaćene participacije trebaju uplatiti na račun Zavoda najmanje dva puta godišnje (istekom šest i dvanaest mjeseci) i da trebaju dostaviti Izvještaje o pripadajućim potvrdama o naplaćenoj participaciji. Shodno tome, odredbe zaključenih ugovora sa zdravstvenim ustanovama za 2022. godinu u vezi uplate sredstava na račun Zavoda po osnovu naplaćene participacije kao i dostavljanju izvještaja o naplaćenoj participaciji, nisu u skladu sa odredbama Odluke o premiji. Drugim riječima, ZZO HNŽ-a sam krši svoje odluke. U odlukama koje donose napiše jedno, a u ugovorima koje kasnije potpiše, stavi nešto sasvim drugo. Naravno, te ugovore, nitko ne smije vidjeti, osim revizora kojima valjda nisu smjeli reći – ugovori su tajni dokumenti jer štitimo komercijalne interese treće strane. To su rekli nama kao nevladinom sektoru, a isto su odgovorili i zastupnici u Skupštini HNŽ-a kada je zatražila ugovore. Pet godina čekamo da Županijski sud u HNŽ-u presudi je li to normalno”, navode.

Ističu kako Zavod “ne ispunjava svoje obveze ni kada je u pitanju nadzor po pitanju participacija, a sve su fino definirali, federalni revizori”.

Podsjećaju da je odluka o ukidanju participacije, odnosno plaćanja markica već donesena u TK, a da je ZZO KS sam pokrenuo incijativu za ukidanje participacija u Kantonu Sarajevo.

“Tražimo hrabre zastupnike u Skupštini HNŽ-a da pokrenu inicijativu za ukidanje participacije. Podsjećamo, u Tuzli nije zdravstvo ostavljeno bez tog prihoda, nego je Vlada TK preuzela obvezu plaćanja premije osiguranja za građane Tuzlanskog kantona. A što je 2.636.872 KM za naše „čarobnjake“, kojima ni 44.000.000 nisu problem”, poručuju iz Future.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *