Arijana Memić zatražila da se policajcima zabrani sjedenje u kafićima u radno vrijeme

Nezavisna zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Arijana Memić podnijela je na današnjoj sjednici inicijativu da se policijskim službenicima zabrani posjeta ugostiteljskim objektima tokom radnog vremena.

“Upućujem inicijativu prema Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Podnosim inicijativu da se izvrši izmjena Zakona o radu, odnosno Pravilnik o radu policijskih službenika KS u smislu da se boravak policijskim službenicima za vrijeme trajanja radnog vremena, ali u svakom slučaju izvan radnog vremena, ako su u tom trenutku uniformisani, boravak u ugostiteljskim objektima, uključujući one u sklopu benzinskih pumpi, izričito dozvoli samo po službenoj dužnosti kad je njihovo prisustvo potrebno”, rekla je Memić.

S tim u vezi, predložila je izgradnju menze u sklopu nove centralne zgrade MUP-a KS, te kantina u Policijskim upravama, u kojima bi policijski službenici imali pristup “zdravom i kvalitetnom obroku”.

Predložila je i da se ispita mogućnost, prednosti i rizici uvođenja sistema vaučera za policijske službenike na terenu, kada im je konzumacija obroka u pomenutim objektima opravdano onemogućena.

“Smatram da ćemo ovakvim pristupom ne samo poboljšati sliku o policijskim službenicima, već osigurati da svi policijski službenici svoje radno vrijeme zaista provode u službi te se približiti standardima koji već važe u zemljama EU”, kazala je Memić.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *