GRADSKA VLAST U MOSTARU SE SKRIVA OD SVOJIH GRAĐANA I O NJIHOVIM PROBLEMIMA, KOJE JE UPRAVO ONA PROUZROKOVALA, PRISTAJE RAZGOVARATI SAMO PREKO POSREDNIKA

Šta trebaju misliti građani Mostara nakon što „kolegij“ donese zaključak da građanima nije mjesto za govornicom u Gradskoj vijećnici? Postoji li možda strah da će netko od nepoželjnih argumentirano potvrditi osnovanost sumnji u zakonitost donesenih odluka za tom istom govornicom?

Predstavnici sedam prigradskih naselja Mostara koji se mjesecima bore protiv stihijske izgradnje elektroenergetskih objekata u blizni njihovih domova, u februaru su održali cijeli niz sastanaka sa vijećnicima Gradskog vijeća Mostara. Tom prilikom su vijećnicima ponudili da potpišu saglasnost za pokretanje inicijtive kojom će u njihovo ime od rukovodstva Gradskog vijeća Mostara zatražiti organizovanje tematske sjednice na kojoj bi se kao predstavnici svojih naselja obratili vijećnicima i upoznali ih sa problemima s kojima se susreću nakon izvršenih izmjena i dopuna Prostornog plana Mostara.

Članom 84. stav 2. određeno da će vijeće biti sazvano bez odlaganja kada to zatraži jedna trećina vijećnika, a od 35 vijećnika saglasnost je potpisalo njih 29 – saglasnost za pokretanje inicijative nisu potpisala samo dva vijećnika HDZ-a BiH i četiri vijećnika SDA. Nakon toga je vijećnik Velibor Milivojević (SNSD), inače jedan od zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mostara, u ime svih potpisanih pokrenuo zvaničnu inicijativu za zakazivanje sjednice s jednom tačkom dnevnog reda koja glasi „Analiza uticaja na životnu sredinu u prigradskim naseljima nakon Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Mostara u kojima su planirana solarna postrojenja.“ U zahtjevu je zatraženo da se na sjednici dozvoli obraćanje predstavnika mještana sedam prigradskih naselja (Pijesci, Gubavica, Miljkovići, Kozice, Međine, Planinica i Prigrađani).

Na sjednici kolegija Gradskog vijeća kojeg po članu 41. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Mostara čine predsjednik Vijeća i njegovi zamjenici, predsjednici klubova vijećnika i klubova konstitutivnih naroda, predsjednici stalnih radnih tijela, gradonačelnik ili njegov ovlašteni predstavnik i sekretar vijeća, koja je održana 26.3.2024. godine dogovoreno je da će se po ovom zahtjevu 15.4. održati redovita sjednica sa jednom tačkom dnevnog reda. Kako na toj sjednici kolegija nije potvrđeno da će građani moći prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, predstavnici svih sedam naselja su nakon toga uputili pojedinačne zahtjeve za prisustvo i obraćanje prema predsjedniku gradskog vijeća. Telefonskim putem su 10.4. od sviju zatražene mail adrese na koje će im biti dostavljen odgovor na njihove zahtjeve. Odgovor je stigao vrlo brzo isti dan i u njemu je navedeno slijedeće: „Kolegij Gradskog vijeća donio je sljedeći zaključak: Svi zainteresirani građani svoje sugestije, mišljenja i prijedloge sa područja gdje se planiraju graditi solarna postrojenja mogu dostaviti vijećnicima Gradskog vijeća Grada Mostara sa svoga područja ili drugim vijećnicima Gradskog vijeća Grada Mostara koja će biti prezentirana na samoj sjednici jer je kolegij mišljenja da su vijećnici predstavnici građana“.

Aktivisti su izrazili svoje negodovanje i putem medija se obratili kolegiju Gradskog vijeća da još jednom razmotri njihove zahtjeve i dozvoli im obraćanje.

Na ovakav odgovor upućen građanima reagirala je vijećnica Adela Gosto (PMP) koja je član kolegija Gradskog vijeća kako bi demantirala predsjednika gradskog vijeća tvrdnjom da na kolegiju nije donesen nikakav zaključak niti se o njemu glasalo. Ona tvrdi, citiramo „da je dio vijećnika zagovarao i zahtjevao prisustvo predstavnika neformalne grupe građana dok je dio vijećnika vladajuće garniture osporavao njihovo prisustvo obrazlažući to činjenicom da se oni ne mogu nazvati predstavnicima nekog jer njih nitko nije „birao““. Oštro komentirajući događanja na sjednici kolegija ogradila se od zapisnika kolegija jer isti po njenim tvrdnjama citiramo “nije istinit i tačan“ te je pozvala odgovorne „da se ne sakrivaju iza Poslovnika Gradskog vijeća i neusvojenog Statuta, jer nije kolegij donio zaključak već su odluku o neprisustvu građana donijeli pripadnici vladajuće strukture“.

I šta građani Mostara trebaju misliti nakon svih ovih događanja uzimajući u obzir i činjenicu da su u tri navrata izvršene izmjene i dopune Prostornog plana bez saglasnosti Vlade HNK, da Prostorni plan nije u zakonskom roku usaglašen za novim prostornim Planom HNK, da se pokušava sve nezakontosti koje je Grad Mostar napravio do sada zataškati dopunama prostornog plana HNK?

I šta trebaju misliti građani Mostara nakon što „kolegij“ donese zaključak da građanima nije mjesto za govornicom u Gradskoj vijećnici? Postoji li možda strah da će netko od nepoželjnih argumentirano potvrditi osnovanost sumnji u zakonitost donesenih odluka za tom istom govornicom?

Tačno je to da bi vijećnici trebali biti predstavnici građana. Ali ne samo u slučajevima kada izađu za govornicu i pod tačkom vijećnička pitanja i inicijative iznose probleme građana znajući unaprijed da sva ona koja nisu po volji vladajuće većine nikada neće biti ozbiljno razmatrana i riješena. Predstavljati građane prvenstveno podrazumijeva zalaganje vijećnika za bolji život građana kako bi nakon četiri godine časnog obnašanja te funkcije iza sebe ostavili puno ljepši i za život prihvatljiviji grad.

Međutim, ako nastave i dalje, kršeći zakone, biti predstavnici investitora a ne građana koji su ih birali i zahvaljujući kojima stoje upravo za tom govornicom i iz budžeta (koji pune isti ti građani koji zahtjevaju da budu saslušani) primaju platu pune četiri godine, vrlo brzo će se dogoditi da će srce Hercegovine postati najveća solarna elektrana na svijetu.

 

( Antikorupcijainfo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *