Imenovan Andrej Čović za direktora ZZO HNK

 

Sign in

SIGN IN

Welcome!Log into your account

your username

your password

Forgot your password?

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj je, 16. redovnoj sjednici usvojila Prijedlog Programa rada Vlade za 2024. kojim su utvrđeni prioritetni ciljevi u tekućoj godini. Takođe, jednoglasno je za direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a imenovan Andrej Čović. Vlada je usvojila i Zaključak koji se odnosi na utvrđivanje visine toplog obroka za sve korisnike Budžeta.

Danas je usvojen i Program utroška novčanih sredstava za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK-a utvrđenih kantonalnim Budžetom za 2024. godinu sa pozicije ”Namjenska sredstva vodnih naknada” u ukupnom iznosu od 8.892.961,25 KM.

Vlada je Ministarstvu saobraćaja i veza HNK-a odobrila način implementacije novčanih sredstava osiguranih u Planu i programu Uprave za ceste za 2024. godinu kojim je predviđena uplata 2.705.000,00 KM za izgradnju, obnovu i sanaciju cesta jedinicama lokalne samouprave na prostoru HNK-a.

Na današnjoj je sjednici usvojena i Odluka o utvrđivanju novčane naknade osobama ometanim u psihofizičkom razvoju i s umanjenim psihofizičkim sposobnostima, a osposobljenim za rad za vrijeme čekanja na uposlenje. Za tu su namjenu osigurana dodatna budžetska sredstva, te je dosadašnji mjesečni iznos uvećan sa 100 na 200 KM, a tu će pomoć koristi ukupno 200 lica s područja Kantona.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, usvojen je Izvještaj o radu Inspektorata tog ministarstva za prošlu godinu.

Na prijedlog Ministarstva privrede, usvojeni su Informacija o realizaciji elektroenergentske bilanse za 2023. i Plan proizvodnje i potrošnje električne energije za 2024. godinu na području HNK-a. Usvojeni su i Informacija o realizaciji prometa naftnih derivata za 2023. te Plan njihovog prometa za tekuću godinu. Iz istog resora usvojen je i niz odluka o dodjeli koncesija o obavljanju elektroprivredne djelatnosti proizvodnje i distribucije električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata fotonaponskih elektrana u Mostaru, Stocu, Jablanici i Čitluku, te date saglasnosti na prijedloge ugovora o koncesijama za eksploataciju tehničko-građevinskog odnosno arhitektonsko-građevinskog kamena u Mostaru i Jablanici.

Na sjednici je usvojeno više odluka o utrošku novčanih sredstava na prijedlog Uprave za prognanike i izbjeglice HNK-a u iznosu od 570.000,00 KM. Na prijedlog Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, prihvaćen je Program utroška za finansiranje projekata modernizovanja sistema zemljišne administracije u Kantonu.

Na prijedlog Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK-a, uz niz usvojenih odluka, usvojen je i Plan zaštite od požara HNK-a, kao i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2024. godini. Jednoglasno je prihvaćen i Izvještaj o radu kantonalne Komisije za procjenu šteta koje nastanu na materijalnim i drugim dobrima izazvanih djelovanjem prirodnih i drugih nesreća u 2023. godini.

Vlada je prihvatila Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Ustanove Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje lica sa invaliditetom i drugih lica Stolac za prošlogodišnji period, kao i Plan rada te ustanove za 2024. godinu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *