MOSTARSKI ‘SOLARI’ U PARLAMENTU FBiH Ljiljanko Palac odbijen za Miljkoviće, dobio suglasnost za Polog

Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj jučerašnjoj sjednici dao je Ljiljanku Palcu dozvole za solarne panele na području Međina, dok mu je, barem zasad, propala izgradnja solarnih postrojenja na području Miljkovića. Navedene solarne elektrane završile su na federalnoj razini jer se ipak radi o ogromnoj površini zemljišta i velikoj snazi planiranih elektranaod 75 MW. Grad Mostar je nadležan za dozvole do 5 MW, županija (u ovom slučaju HNŽ) do 30 MW, a Federacija BiH za solarne elektrane iznad 30 MW.

Na početku rasprave o solarnim panelima na obroncima oko Mostara, problematiku je ispred grupe mještana šest mostarskih naselja iznio Sanel Kajan, zastupnik Demokratske fronte.

 

“Kao zastupnik iz Mostara obraćam se u ime neformalne grupe građana šest mostarskih naselja koji su nama zastupnicima poslali dopis i ja ću danas biti njihov glas u parlamentu. Oni se bore protiv prostornog plana za elektroenergetska postrojenja koje je Grad Mostar kroz izmjene i dopune, kako kažu, nametnuo 2012. i 2022. godine te žele ovaj visoki dom informirati o planiranim solarnim postrojenjima LENA 1 i LENA 2 u njihovom životnom prostoru. Od parlamenta traže da ne usvojimo zaključak o davanju prethodne suglasnosti u postupku izdavanja energetske dozvole gospodarskom društvu Solar Lena d. o. o. Grude i tvrde da iza toga stoji Ljiljanko Palac, za kojeg kažu da je direktno vezan za HDZ BiH.

Također, navode da je LENA 1 postrojenje od 75 MW na 774 duluma planirano iznad naselja Kozice u naselju Miljkovići gdje su brojne kuće, a 99 posto potpisnika lokalnog stanovništva je protiv ovakvih postrojenja u blizini njihovih kuća te navode da se oduzima kompletan prostor za stočarstvo i životni prostor. Postrojenje LENA 2 planirano je u mjestu Međine, u mjesnoj zajednici Polog gdje je u tijeku donošenje prostornog plana na razini HNŽ kao reda višeg reda u odnosu na prostorni plan Grada Mostara.

U ovom dopisu tvrde da je Grad Mostar na području Međina izdao dozvolu za jedno veliko postrojenje koje je na tom području izgradio Zdravko Mamić, a na lokaciju je bila pozvana i interventna policija budući da se radi o kaznenom djelu. Za kraj napominju i na zaključak federalne Vlade o zabrani prenamjene državnog poljoprivrednog zemljišta te tvrde da je Grad Mostar jedini grad u Federaciji BiH koji ne poštuje zakon i grubo krši osnovna demokratska prava građana”, kazao je Kajan na početku rasprave o solarnim postrojenjima na području Mostara.

HRS također oštro protiv 

“Da upoznam ekipu koja ne dolazi iz HNŽ kako kod nas dolazi do izmjena prostornog plana i izdavanja koncesija. Prvo se dadnu koncesije za izgradnju solarnih postrojenja, onda se na temelju koncesija mijenjaju prostorni planovi u jedinicama lokalnih samouprava, pa se onda mijenja prostorni plan na razini HNŽ na način kao da se koncesije nisu dale, kao da će se tek u tom trenutku napraviti javni poziv za dodjelu koncesija. Umjesto da je obrnuto i da se lokalne jedinice prilagode višem redu, odnosno prostornom planu županije.

Mi imamo obrnuti proces kako bi se pogodovalo vladajućim strukturama prvenstveno u Mostaru gdje i dalje cvjeta koalicijska ljubav. Ne znači ako ste na razini Federacije u ratu, da se dolje u Hercegovini ne možete dogovoriti (smijeh). Dakle, ove dvije solarne elektrane su spominjane u stručnoj studiji koju je uradio Hrvoje Požar i u realizaciji dozvola poziva se na tu studiju, međutim kad se ta studija pročita vidi se da ovim solarnim elektranama o kojima ćemo mi glasati tu nema mjesta jer je npr. ova druga u Pologu eliminirana lokacija jer se nalazi na uzvisini i može imati negativnih posljedica na naseljima niže nadmorske razine. Nedavno je bujica odnijela štale i bašte ljudima. To su posljedice o solarima o kojima mi danas diskutiramo, a sve je dozvola dobila silom nametnutih prostornih planova u HNŽ.

Podrška i sa sjevera države

“Imamo tajkune, nemamo javne rasprave i imamo šest naselja u Mostaru. Pozivam kolege iz Mostara, pogotovo koji ste dobili glasove iz Mostara nemojte glasati za ovo. Ti ljudi se nemaju kome obratiti, nitko nije protiv investicija, ali sve se mora proceduralno provesti. Molim vas, dajte da odgodimo. Apeliram pogotovo na vas iz Mostara i Hercegovačko-neretvanske županije da budemo njihov glas”, kazao je Admir Čavalić, zastupnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu iz Tuzle.

‘Dilanje’ državnom imovinom

“Obzirom da u materijalima piše da je zemljište na kojima se planira graditi solarna elektrana zapravo državno, zanima me jeste li dobili mišljenje državnog pravobranitelja? Moram napomenuti i da entiteti ne bi smjeli raspolagati državnom imovinom, a ovdje se očito o tome radi kada su u pitanju LENA 1 i LENA 2. Državno zemljište na kojem se planira izgraditi solarna elektrana će svakako promijeniti namjenu, a promjene namjene ne mogu biti bez suglasnosti njenog vlasnika, a to je država.

Ja moram napomenuti Vladu, a ovo joj nije prvi put jer imamo slično sa slučajem u Varešu. Entiteti ne mogu raspolagati prenamjenom zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko i molim vas da poštujete stav OHR-a u kojem je eksplicitno navedeno da samo država može o prenamjeni zemljišta voditi računa. Zanima me, imate li mišljenje državnog pravobranitelja? Ako nemate, slažem se s kolegom Ragužom da povučete ovu točku dnevnog reda jer praktički nemamo uvjeta za raspravu”, iznijela je svoj stav Jasmina Biščević-Tokić (SDA BiH).

Obratila se predstavnica ministarstva

“Mi kao nadležno resorno ministarstvo prilikom postupka izdavanja dozvola zadovoljavamo formu javnosti jer tri puta u procesu obavještavamo javnost o zahtjevima i svim činjeničnim stanjima. Još uvijek je otvoreno za sve komentare i primjedbe do isteka obavijesti nacrta energetske dozvole, a da bi se nacrt uradio potrebno je da se dobije suglasnost Vlade, Doma naroda i zastupničkog doma Parlamenta FBiH. Zato se i provodi ova cjelokupna procedura da bi se donekle preispitali navodi i svi akti”, kazala je nazočnim zastupnicima koji su sudjelovali u raspravi.

Tko je i kako glasao o solarima u Mostaru?

Zanimljivost zasjedanja federalnog parlamenta je i da glasanje nije odmah iza aktualne rasprave nego satima poslije nakon svih točaka dnevnog reda što ostavlja mogućnost za dodatne razgovore, pregovore i eventualnu promjenu mišljenja određenih zastupnika.

To se možda dogodilo i jučer kod nekih jer je potpuno nelogično da isti slučaj, istog investitora na jednoj točki prođe, a na drugoj ne. Predsjedatelj Mladen Bošković (HDZ BiH) razdvojio je glasanje, pa su tako zastupnici posebno glasali o LENA 1 (Kozice/Miljkovići) i LENA 2 (Međine/Polog) investitora Ljiljanka Palca, iako je rasprava bila zajedno pod jednom točkom.

Iako je Mladen Bošković euforično proglasio da su zastupnici izglasali prethodnu suglasnost za lokaciju na Kozicama/Miljkovići, pojedinačnim brojanjem se utvrdilo da ipak vladajući nemaju dovoljno ruku za ovu odluku. Prvotno je prebrojano 52 glasa za, 18 suzdržanih i 14 protiv, no ponovnim prebrojavanjem rezultat je bio drukčiji i Ljiljanko Palac barem zasad nema potrebu energetsku suglasnost. Pojedinačnim glasovanjem došlo se do 49 glasova za, 29 suzdržanih i 17 glasova protiv čime Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH nije mogao dati suglasnost gospodarskom društvu Solar Lena d. o. o. iz Gruda.

Evo kako su glasali zastupnici s područja Hercegovine: 

Suada Halilović (NiP) – SUZDRŽANA

Haris Šabanović (SDA) – PROTIV

Ivan Boban (SDP) – ZA

Lana Prlić (SDP) – ZA

Aner Žuljević (SDP) – ZA

Mladen Bošković (HDZ BiH) – ZA

Marija Kikaš (HDZ BIH) – ZA

Dario Knezović (HDZ BiH) – ZA

Franka Leko (HDZ BiH) – ZA

Stanko Musa (HDZ BiH) – ZA

Karlo Nevistić (HDZ BiH) – ZA

Goran Opsenica (HDZ BiH) – ZA

Kristina Šimović (HDZ BiH) – ZA

Sanel Kajan (DF) – PROTIV

Luka Faletar (HDZ 1990) – ZA

Petar Galić (HNP) – ZA

Drago Stanić (HDZ 1990) – ZA

Slaven Raguž (HRS) – PROTIV

Mario Karamatić (HSS BiH) – ZA

Solarni paneli u Pologu izglasani bez problema.

 

Za prethodnu suglasnost solarnom postrojenju LENA 2 (Međine/Polog) glasalo je 52 zastupnika, 6 je bilo suzdržanih i 22 protiv. Nejasno je zašto bi netko bio protiv izgradnje solarnih panela u Miljkovićima, a podržao izgradnju u susjednom Pologu, no poučeni prethodnim glasanjem, vladajući su očigledno malo ‘pojačali’ internu komunikaciju i ipak povratili prethodno izgubljene glasove.

Iako je evidentno stranačko glasanje na djelu predvođeno vladajućom koalicijom, pomalo je sramotno da su protiv ili suzdržani oko spornih solarnih panela bili zastupnici koji uglavnom nemaju veze s Hercegovinom, a zastupnici koji žive u neposrednoj blizini nisu imali ništa protiv te su stranačkom direktivom podržali bogaćenje pojedinaca nauštrb običnog čovjeka.

Hercegovinainfo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *