NES Anela Kljake, PMP, SBIH i DF ozvaničili zajednički nastup na lokalnim izborima u Mostaru

Nakon što je još krajem januara dogovoren zajednički nastup na predstoiječim lokalnim izborima u Mostaru, Demokratska fronta (DF), Narodni evropski savez (NES), Stranka za BiH (SBiH) i Prva mostarska partija (PMP) potpisali su i Koalicioni sporazum.

Koaliciju pod nazivom „Grade moj -. DF, NES, SBiH i PMP“ potpisima su potvrdili predsjednici gradskih organizacija Zoran Mikulić, Maid Čolaković, dr Samir Kreso i Semir Drljević – Lovac.

U saopćenju izdatom tim povodom stoji:

“Koalicija „Grade moj -. DF, NES, SBiH i PMP“ na oktobarskim izborima očekuje dominantnu podršku građana Mostara kako bismo osigurali prtetpostavke za realizaciju ciljeva iz naše Platforme:

Grad Mostar mora biti organizovan kao jedna, nedjeljiva jedinica lokalne samouprave, administrativno, privredno i kulturno središte Hercegovine sa svim prerogativima Grada u smislu Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i važećih propisa Bosne i Hercegovine. Istovremeno, mora se osigurati pružanje širokog spektra usluga građanima putem područnih ureda, a mjesnim zajednicama kao osnovnom obliku organizovanja na gradskom području osigurati adekvatnu ulogu i nadležnosti.

U Gradu Mostaru treba biti uvažen građanski princip življenja, uz punu ravnopravnost svih naroda i gradjana koji žive u Mostaru, bez obzira na njihovu vjersku, nacionalnu, rasnu ili bilo koju drugu pripadnost.

Povećanje kvaliteta života ljudi uz ekološku odgovornost prema sadašnjim i budućim generacijama

-Borba protiv korupcije, nepotizma i klijentelizma, koje su grad Mostar i društvo otele iz domena javnog interesa i stavile ih u službu privatnih interesa.

Mostar u budućnosti treba biti prepoznatljiv po demokratiji i međusobnom uvažavanju svih etničkih grupa i građana koji u njemu žive u skladu sa porodicom modernih evropskih gradova kojoj Mostar, po svojim vrijednostima, kosmopolitizmu i baštini,

Mostar – siguran grad.

Definisanje razvojnih prioriteta u otvorenim demokratskim procesima sa građanima.

Osiguranje rodne i spolne ravnopravnosti u svim domenama života i sprječavanje i borba protiv naselja nad ženama i nasilja u porodici.

Snažno se protivimo principu nacionalnih ekskluziviteta i podjela, koji često afirmiraju i pojedini predstavnici medjunarodne zajednice, prema kojem sve u Mostaru, pa i vlast, funkcionira na svojevrsnom „dualizmu“.

Prevencija govora mržnje i diskriminacija.

Stvaranje otvorene i transparentne gradske uprave, sa razvijenim instrumentima građanskog nadzora i drugih oblika sudjelovanja građana u donošenju odluka.

Promovisanje i zalaganje za vladavinu prava, jačanje civilizacijskih vrijednosti, izgradnju budućnosti bez podjela i evropski moderan Mostar.

Stavljajući interese Mostara i Mostaraca iznad bilo kakvih stranačkih interesa, spremni smo na lokalnim izborima za Grad Mostar ponuditi zajedničku listu najkvalitetnijih kandidata iz svih političkih opcija i građanskih inicijativa okupljenih oko ove Platforme, koji će u Gradskom vijeću Mostara djelovati samo sa jednim ciljem – zaštite interesa svih građana Mostara.

Ova Platforma je otvorena za sve političke subjekte i nevladine organizacije koje je prihvataju i koje su spremne svoje kapacitete usmjeriti u borbu protiv dva etnonacionalna bloka i svih etničkih homogenizacija, te afirmirati multietnički i antifašistički karakter Grada Mostara”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *