SPORNA PRODAJA NEKRETNINE Irdin Bajrović (NS) podnio krivične prijave protiv gradskih vlasti

Irdin Bajrović je podnio krivičnu prijavu protiv Grada Mostara, Gradskog vijeća Grada Mostar, Pravobranilaštva Grada Mostar i JP “Parkovi” d.o.o. Mostar zbog osnovane sumnje da su odgovorne osobe navedenih pravnih lica počinile krivično djelo zloupotrebe ovlaštenja u privrednom poslovanju, zloupotrebe povjerenja i zloupotrebe položaja ili ovlaštenja čime je prouzrokovana znatna imovinska šteta pravnoj osobi JP „Parkovi“ d.o.o. Mostar i Gradu Mostar.

Naime, na 39. redovnoj sjednici koja je održana 25.01.2024. godine, Gradsko vijeće Grada Mostar je donijelo odluku kojom je data saglasnost JP „Parkovi“ d.o.o. da može prodati nekretninu ukupne površine 865 m2 neposrednom pogodbom Regulatornom povjerenstvu za energiju u Federaciji BiH (FERK-u).

Irma Baralija je problematizirala činjenicu da je sporna nekretnina trebala biti prodana za cijenu u iznosu od 542.251,65 KM. Naime, uzimajući u obzir kvadraturu spomenute nekretnine, kao i dogovorenu cijenu, nakon kalkulacija se dolazi do cijene od oko 626,88 KM/m2.

Takva cijena je tržišno neprihvatljiva i preniska za poziciju građevinske parcele koja se nalazi u centru grada Mostar – naveli su iz Naše stranke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *