Stranačko zapošljavanja u “Hrvatskim poštama” Mostar: Primljeno 710 ljudi, a predviđena 182 radna mjesta

U preduzeću “Hrvatske pošte” d.o.o. Mostar, koje je u većinskom državnom vlasništvu, na kraju prošle godine sistematizirano je 182 radna mjesta.

Međutim, Pravilnikom nije precizirano koliko je tačno potrebno izvršilaca za ta radna mjesta, što je omogućilo netransparentno i prekobrojno zapošljavanje. Revizori Ureda za reviziju institucija FBiH utvrdili su da je ovo preduzeće u ovu godinu ušlo sa 710 zaposlenih, iako ne postoje dokumenti o tome za kakve su poslove tOvaj nedostatak doveo je do toga da je preduzeće dobilo mišljenje s rezervom, a sudeći prema dosadašnjoj praksi, vjerovatno niko neće odgovarati za ove propuste i nezakonitosti. Revizori su u izvještaju o finansijskoj reviziji o poslovanju “Hrvatskih pošta” za prošlu godinu naglasili da je samo u prošloj godini zaposleno najmanje 64 osobe bez konkursa, što je protivno Zakonu o radu.

Klasično uhljebljivanje i stranačke igre

“Prijem u radni odnos za najmanje 64 novozaposlena nije izvršen u skladu sa Zakonom o radu, član 20. a), koji nalaže obavezno provođenje procedure javnog oglašavanja. Umjesto toga, primjenjivana su izuzeća shodno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH, čime nije ispoštovana transparentnost kod zapošljavanja,” stoji u revizorskom izvještaju. Interni akt kojim bi se razradila procedura na osnovu primjene izuzeća također nije donesen, što dodatno otežava transparentnost zapošljavanja.

Jasno je da se radi o klasičnom “uhljebljivanju” stranačkih kadrova, u ovom slučaju uglavnom HDZ-ovih, jer je ovo javno preduzeće jedno od onih koje spadaju u “stranački plijen”. Rukovodioci su mahom puleni HDZ-a BiH koji, kako se vidi po načinu i broju zapošljavanja, faktički izmišljaju radna mjesta za podobne.

Izgleda da se nisu zaposlili samo HDZ-ovi kadrovi koji nisu to ni željeli.

Finansijska nepravilnosti i vlasnički haos

Na plate i druga lična primanja zaposlenih u prošloj godini potrošeno je 20,4 miliona KM. Direktor i ostali članovi upravljačkih i nadzornih struktura imaju primanja koja premašuju šest, odnosno pet hiljada KM, dok zaposleni dobijaju tokom godine naknade za vjerske praznike u iznosu od 200 KM, kao i za Svjetski dan pošta.

Revizori su otkrili da “Hrvatske pošte” Mostar ne raspolažu dokumentacijom o vlasništvu za veći broj nekretnina koje se vode kao osnovna sredstva u knjigovodstvenim evidencijama. Od 74 nekretnine, samo 19 je u vlasništvu “Hrvatskih pošta” 1/1, dok je 30 u suvlasništvu s drugim subjektima, a čak 18 ih se vodi kao vlasništvo drugih pravnih, fizičkih lica te lokalne samouprave. Ova situacija ostavlja sumnju u moguće malverzacije s tim nekretninama.

Nepravilnosti u javnim nabavkama

Revizori su evidentirali i kršenje Zakona o javnim nabavkama kod provođenja postupaka javnih nabavki u iznosu od najmanje 322.733 KM. Uočeni su propusti kod radova na izgradnji glavnog poštanskog logističkog centra (GPLS) Bišće polje i razvoju informacionog sistema “PostIS”, te kršenje odredbi ugovora.

“Konstatovana su značajna kašnjenja u odnosu na ugovorene rokove, a izvođačima radova nije fakturisana ugovorna kazna za svaki dan kašnjenja niti je aktivirana garancija za dobro izvršenje posla. Cijena iz ugovora na izgradnji GPLS-a uvećana je za 950.617 KM (13,91% od ukupno ugovorene vrijednosti), iako je članom 4. ugovora definisano da su cijene iz prihvaćene ponude fiksne u periodu njegovog izvršenja,” konstatirali su revizori.

Zaključak

Osnovni kapital “Hrvatskih pošta” Mostar iznosi 26.335.069 KM, u kojem Federacija BiH učestvuje sa 62,76% i Hrvatska pošta d.d. Zagreb sa 37,24%. Osnivačka prava u ime Federacije BiH vrši Vlada Federacije BiH putem Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, u skladu sa Uredbom o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH. Ovaj slučaj otkriva duboke sistemske probleme i manjkavosti u načinu upravljanja i zapošljavanja u “Hrvatskim poštama” Mostar, koje zahtijevaju hitne i korjenite reforme.

(072INFO.COM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *