Šveđani u kontroli rada mostarskih kolektora za koje su dali 16 miliona KM

Generalni direktor Švedske razvojne agencije (SIDA) Jakob Granit i ambasadorica Švedske u BiH Helena Lagerlöf posjetili su Mostar kako bi se uvjerili u provedbu projekta koga su finansirali, radi se o kolektorima.

Projekt izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda finansiran je sredstvima Švedske razvojne agencije (SIDA), Svjetske banke i IPA fondovima.

Generalni direktor SIDA-e Jakob Granit izrazio je zadovoljstvo postignutim.

Ambasadorica Švedske u BiH Helena Lagerlöf naglasila je kako je ovaj projekt važan, ne samo za stanovnike Mostara, nego i za put Bosne i Hercegovine prema pristupanju Europskoj uniji.

Gosti iz Švedske su se sastali i sa gradonačelnikom Mostara Mariom Kordićem i predsjednikom Gradskog vijeća Salemom Marićem, te su predstavljeni rezultati MEG projekta.

CIlj projekta je demokratizacija lokalne uprave u Bosni i Hercegovini i pravednije, efektivnije i efikasnije javne usluge za građane, a posebno usluge vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama.

Projekt općinskog okolišnog upravljanja (MEG2) trenutno se implementira u 30 jedinica lokalne samouprave, a zajednički ga financiraju Vlada Švicarske, Švedska, Vlada Češke Republike, kao i Europska unija, dok projekt provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

U mostarske kolektore, Švedska je uložila oko 16 miliona KM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *