U ovoj godini sve spremno za gradnju autoceste sa sjevera i juga Mostara, dužine od oko 40 kilometara

Uz objavljene natječaje za izgradnju dviju dionica južno od Mostara, tunel Kvanj – Buna, kao i Mostar jug – tunel Kvanj, aktivnosti oko dionice Mostar sjever – Mostar jug, kao i pretkvalifikacijsku fazu za tunel Prenj, čini se kako jug zemlje, odnosno šire područje Grada Mostara, u ovoj i početkom iduće godine čeka aktiviranje radova na četirima dionicama – od planinskog masiva Prenj na sjeveru do brda Kvanj, koji mostarsku kotlinu na jugu odvaja od Dubravske visoravni, piše Večernji list BiH. Bit će ovo jedinstven primjer koji će na prilično slikovit način govoriti o investicijskom ciklusu u Federaciji BiH, kao i svijesti domaćih, ali i europskih institucija o važnosti ubrzanja procesa izgradnje dionica na paneuropskom koridoru Vc, a realizacija navedenog donijet će izravnu koristi žiteljima ovoga dijela zemlje, ali i Bosni i Hercegovini u cjelini, osobito kada govorimo o jačanju gospodarskih potencijala.

Zahtjevni projekti

Na sjeveru ovoga područja, u planinskom masivu Prenj, ove godine trebali bi uslijediti prvi radovi, a sve u skladu s utvrđenom dinamikom prema kojoj je rujan rok za potpisivanja ugovora o izgradnji tunela Prenj. No, iz JP Autoceste Federacije BiH za Dnevni avaz su objasnili i kako su navedeni podaci podložni promjeni, ovisno o tijeku evaluacije i brzine odgovora kreditora i ponuđača ili eventualnih zahtjeva od ponuđača. U ovom trenutku šest tvrtki je u igri. Tunel Prenj, kao što je poznato, bit će tehnički najzahtjevniji, a sa stajališta struke najizazovniji građevinski pothvat na cjelokupnom koridoru Vc koji prolazi kroz BiH, koji će zbog svojih karakteristika (dužina od 10,45 kilometara – sa svim pristupima oko 12 kilometara), biti deveti najduži cestovni tunel u Europi.

Kada je riječ o dionici Mostar sjever – Mostar jug, ona će također biti iznimno zahtjevna, što je posljedica zemljopisnih karakteristika područja kojima prolazi. Na dijelu autoceste dužine 14,2 kilometra, koji počinje petljom Mostar sjever, a završava petljom Mostar jug, predviđeno je da se gradi pet tunela ukupne dužine blizu šest kilometara, deset vijadukta/mostova ukupne dužine blizu dva kilometra te otvorene trase blizu šest kilometara. Trasa prolazi uglavnom kroz brdsko-planinski teren sa značajnim prostornim ograničenjima pa se duž trase smjenjuju usjeci i nasipi s većim brojem objekata. U pogledu financiranja radi se o kreditnim sredstvima EBRD-a pod vrlo povoljnim uvjetima u iznosu od 110 milijuna eura, uz najavu da će za ovu dionicu biti dostupno dodatnih 110 milijuna eura. Izgradnja ove dionice podržana je i bespovratnim sredstvima EU-a u iznosu od 150 milijuna eura te prvi put sufinanciraju i lokalne komercijalne banke u iznosu do 150 milijuna eura.

Južno od Mostara također je aktivno. V. d. direktora JP Autoceste FBiH Denis Lasić u izjavi za Večernji list potvrdio je kako je natječajna procedura za dionicu Mostar jug – tunel Kvanj u završnoj fazi te kako se već početkom proljeća može očekivati okončanje toga procesa, odnosno izbor izvođača. Sama dionica imat će izniman značaj za područje Mostara, Hercegovine, ali i države u cjelini, a, uz ostalo, omogućit će daljnje prometno uvezivanje u okružju, kao i poboljšanje gospodarske situacije. Autoceste FBiH u siječnju su pak objavile poziv za dostavu ponuda za izgradnju autoceste na koridoru Vc, dionica tunel Kvanj – Buna

Još jedan tunel

Riječ je o dionici autoceste južno od Mostara, koja je duga 5,2 kilometra, a koja uključuje objekte: tunel Kvanj, vijadukt Rotimski potok i nadvožnjak Rujevica, a ostatak trase nadovezuje se na završenu dionicu Buna – Počitelj. Glavni objekt je dvocijevni tunel Kvanj, dužine desne cijevi od 2645 metara i lijeve od 2720 metara. Glavni projekt će pripremati izvođač radova jer se projekt realizira po FIDIC žutoj knjizi, rok za dostavljanje ponuda je 2. travnja 2024. godine, a projekt će se financirati iz sredstava osiguranih kod Europske investicijske banke (EIB) i bespovratnim grant sredstvima EU-a. Analizom pripremnih aktivnosti, kao i uvidom u rokove realizacije, može se doći do zaključka kako nas u ovoj, kao i u prvoj polovini iduće godine očekuje početak radova na gotovo 40 novih kilometara autoceste.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *