U Parlamentu FBiH zatražena finansijska revizija za deponiju Uborak

Suada Halilović, zastupnica Naroda i pravde u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH

Jučer je Suada Halilović zastupnica NIP-a u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH uputila inicijativu prema Uredu za reviziju institucija Federacije BiH da se u planu aktivnosti za 2025.godinu uvrsti Finansijska revizija za JP Deponija d.o.o. – Uborak u Mostaru

Ona je naglasila da je Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2019. godini posljednji put proveo finansijsku reviziju JP Deponija d.o.o. Mostar za 2018. godinu. U sklopu navedenog finansijskog izvjestaja navodi da utvrdeno niz nepravilnosti u radu, kao i preporuka koje je potrebno otkloniti.

Ovaj revizorski izvjestaj o poslovanju javnog preduzeéa za upravljanje komunalnim otpadom pruza detaljan uvid u niz problema i nepravilnosti.

Prema nalazima revizora, direktor je donio brojne interne akte bez suglasnosti nadlenih organa, to stvara dodatnu pravnu neuskladenost.

Preporuka revizora za uspostavljanje i implementaciju sistema finansijskog upravljanja i kontrole prema CoSo modelu ukazuje na potrebu za hitnim djelovanjem kako bi se rijeili ovi problemi.

Ovakva situacija moze negativno utjecati ne samo na poslovanje preduzeéa već i na povjerenje javnosti i institucija u njegov rad. U konačnici, transparentnost, zakonitost i pravilno upravljanje ključni su za odrzavanje integriteta javnih preduzeéa i osiguranje njihove odrzivosti i efikasnosti.

Ovaj izvjestaj istice hitnost potrebe za promjenama i konkretnim akcijama kako bi se rijesili problemi identificirani u poslovanju ovog javnog preduzeca, navodi zastupnica Halilović u svojoj inicijativi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *