Zalihić podnio inicijativu za donošenje Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela u FBiH

– Danas sam na Domu naroda Parlamenta FBiH podnio inicijativu za donošenje Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela u FBiH.

Ovim Zakonom uspostavio bi se Fond Federacije BiH iz kojeg bi se žrtvama nasilnih kaznenih djela kao što seksualna kaznena djela, trgovina ljudima, teške tjelesne ozljede, ubojstva, isplatila novčana naknada za pretrpljene povrede, ako se žrtva iz bilo kojeg razloga ne može namiriti od počinitelja.

U praksi se najčešće dešava da se žrtva u kaznenom postupku za ostvarivanje naknade štete upućuje na parnični postupak.

Vođenjem još jednog postupka žrtva se dodatno traumatizira, ovi postupci nerijetko dugo traju, a vrlo često se dešava da žrtva nikad ne bude obeštećena, čak i kada ova naknada bude dosuđena, zato što počinitelj nema prihode i imovinu ili je imovinu s ciljem izbjegavanja ove obaveze, prebacio na drugu osobu.

Uspostavom ovog Fonda žrtva bi se namirila iz proračunskih sredstava, a refundaciju troškova Federacija BiH bi tražila od počinitelja.

Osnivanje ovog Fonda naša je obaveza predviđena nizom međunarodnopravnih akata, a zasniva se na društvenoj solidarnosti i pravdi i omogućava žrtvama da uz sve negativne posljedice koje je na njih ostavilo kazneno djelo, barem efikasno nadoknade štetu koja im je njime uzrokovana – saopštio je Arman Zalihić, zastupnik u Skupštini HNK i delegat u Domu naroda FBiH.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *