Zaposlenici FGAG-a Sveučilišta u Mostaru organiziraju jednosatni štrajk upozorenja

Zaposlenici organizacione jedinice Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru organiziraju jednosatni štrajk upozorenja koji će se održati u utorak, 7. maja, s početkom u 12 sati kako bi ukazali na izuzetno loš položaj u kojem se nalaze.

Kako su saopćili, na ovaj su se korak odlučili zbog dugogodišnja diskriminacije kojoj su izloženi, a koja se ogleda u neujednačenosti plata za sve zaposlenike Sveučilišta u Mostaru, te loše finansijske situacije u pogledu izuzetno niskih plata kao i drugih naknada koje ne dobivaju.

Također, jedan od razloga je i taj što nisu osigurana sredstava za naučno-istraživački rad (objavu članaka, plaćanje kotizacija za učešće na konferencijama, itd…), te zbog finansijskih izdataka kojima su opterećeni studenti Sveučilišta u Mostaru i njihove porodice.

“Stvarno stanje na Sveučilištu ne podudara se s percepcijom koja vlada u javnosti kako na ovoj instituciji cvatu ruže, i teku med i mlijeko, a koja je najvećim dijelom kreirana saopćenjima i javnim objavama menadžmenta Sveučilišta kroz web stranicu Sveučilišta, te medije”, navodi se u saopćenju.

Dodaje se i kako u pogledu plaća i drugih naknada, svi djelatnici na razini Sveučilišta za isti posao nemaju iste plaće, naknade i druga primanja.

Vrijednost boda po kojem se vrši obračun osnovne plate na Sveučilištu u Mostaru nije ista za sve organizacione jedinice (fakultete). Npr. vrijednost boda na nekim drugim fakultetima Sveučilišta u Mostaru veća je za preko 40 u odnosu na osnovicu FGAG-a, tvrde iz tog fakulteta i napominju da bi osnovna plata, odnosno vrijednost boda po kojem se vrši obračun osnovne plate, za isti posao, trebala biti jednaka za sve zaposlenike Sveučilišta u Mostaru kao što i nalaže Zakon o radu FBiH.

“Kako nije osigurana jednaka vrijednost boda za sve zaposlenike Sveučilišta smatramo da smo diskriminirani u odnosu na druge zaposlenike Sveučilišta u pogledu jednakosti plata, jer za iste poslove nemamo istu osnovicu (vrijednost boda), a time i istu platu”, navodi se saopćenju zaposlenika spomenutog fakulteta.

“Posebno naglašavamo izuzetno niske (degradirajuće) plate. Neto plata administrativnog zaposlenika sa visokom stručnom spremom (VSS) ili asistenta za redovan rad (5 godina radnog staža) iznosi oko 880,00 KM, što je samo 68 posto iznosa od prosječne plate u FBiH, koja prema podacima Zavoda za statistiku FBiH, za mjesec decembar 2023. godine iznosi 1.296,00 KM. Prosječna neto plata docenta (10 godina radnog staža) iznosi oko 1.300,00 KM, vanrednog profesora (15 godina radnog staža) oko 1.480,00 KM i redovnog profesora (20 godina radnog staža) oko 1.670,00 KM, kaže se u saopćenju.

Zaposlenici Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije ističu i da ne primaju godišnje regrese, naknade za rad u komisijama i druge naknade.

Usto, kažu, nisu im osigurana sredstava za naučni rad (objavu članaka, izdavanje knjiga i udžbenika, plaćanje kotizacija i učešće na konferencijama) čime se onemogućava cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje, a naučne uslove moraju ispunjavati kako bi mogli biti birani u odgovarajuća zvanja.

Dodaju i da su dosad u dva navrata upućivali dopise na adrese Upravnog vijeća i Rektora Sveučilišta u Mostaru, u kojem su navodili gore navedeno stanje, ali do današnjeg dana nisu dobili nikakve pisane odgovore.

“Diskriminirajući i degradirajući odnos prema zaposlenicima, sistemski urušava i ugrožava Sveučilište u Mostaru. Neriješeno finansiranje Sveučilišta koje je najvećim dijelom na plećima studenata i njihovih porodica pokazuje kako Sveučilište u Mostaru (jedino na hrvatskom jeziku u BiH) u najmanju ruku ne pokazuje odgovornost prema društvenoj zajednici”, upozorava se nadalje u saopćenju.

“Na Sveučilištu u Mostaru ne postoji sindikat koji bi se borio za prava zaposlenika Sveučilišta, što je još jedan od pokazatelja vladavine prava na Sveučilištu. Naprijed navedenim želimo informirati i upoznati javnost sa stvarnim stanjem na Sveučilištu u Mostaru s ciljem pokretanja i poduzimanja aktivnosti za rješavanjem nagomilanih problema”, dodaje su u saopćenju zaposlenika Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije.

Na kraju su se ispričali studentima što neće imati čas nastave za vrijeme štrajka upozorenja, ali kako kažu, izgubljeni čas će se naknadno održati u dogovoru s njima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *