ZASTUPNICA HALILOVIĆ (NIP) PODNIJELA INICIJATIVU KOJOM BI SE DOPRINOSI ZA OBRTNIKE FIKSIRALI I ZNAČAJNO SMANJILI

Danas je Suada Halilović na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH podnijela inicijativu da se u prijedlogu Zakona o fiskalnim sistemima ugradi model usklađivanja rasta poreskih obaveza za obrtnike prema minimalnoj bruto plati u Federaciji BiH.

U svojoj inicijativi ona navodi da Ministarstvo finansija FBiH tokom decembra svake godine utvrđuje nove “Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika“ za narednu kalendarsku godinu.

U praksi ove osnovice služe kako bi se utvrdio iznos doprinosa koji obrtnici u FBiH trebaju plaćati u toj godini. Problem sa ovim osnovicama jeste što se one vežu za rast prosječne bruto plate u FBiH, a čiji se prosjek uzima za period januar – septembar prethodne godine kao osnovica.

Upravo zbog ovakve zakonske formulacije, osnovice za obračun su značajno rasle od 2009. godine bez obzira da li je rast doprinosa bio vezan za rast produktivnosti ili unapređenje poslovnih aktivnosti u FBiH. Posebno, ovaj problem je izražen tokom 2022. i 2023. godine zbog značajnog rasta prosječnih bruto plata kao posljedica inflacije u FBiH.

Podaci Porezne uprave FBiH dokazuju da je osnovica za obračun za „Samostalne djelatnosti obrta i srodne djelatnosti“ u periodu 2009. – 2020., dakle za 12 godina narasla za 187 KM, dok je u periodu od 2020. – 2023., dakle za četiri godine narasla za gotovo identičan iznos – 182 KM.

Podizanjem osnovice za 2024. godinu, došlo je do velikog pritiska za obrtnike koji moraju svaki mjesec plaćati značajnije veće poreske obaveze, iako to u bilo kojem slučaju nije vezano za njihovu produktivnost. Treba naglasiti da je 2023. godina obilježena visokom inflacijom i usporavanjem ekonomske aktivnosti.

Kao zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, zatražila je da Vlada FBiH i Ministarstvo finansija FBiH utvrde novo zakonodavno rješenje za budući period vezano za obračun doprinosa za obrtnike, gdje će se osnovica vezati za zakonski minimalnu satnicu, čime bi doprinosi za obrtnike bili fiksno precizirani, a i znatno bi se smanjili.

Dalje navodi da je od Vlade FBiH i Ministarstva finansija FBiH zatražila da u skladu sa članom 116. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 69/07,2/08 i 26/20) dostave pismeni odgovor u propisanom roku, a najkasnije 15 dana od dana kada im je upućeno pitanje pismenim putem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *